Data: 2024-04-25

Medicinos darbuotojo diena!

SVEIKINAME VISUS MEDICINOS DARBUOTOJUS SU MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA!

 

Mieli gydytojai, slaugytojai ir visi, savo gyvenimą paskyrę sveikesnės visuomenės kūrimui, lydintys žmogų nuo jo gimties iki paskutiniųjų gyvenimo akimirkų…

Šiandien, spausdami ranką, sveikindami raštu ar tyliai mintimis siųsdamiJums gražų žodį, linkime ištvermės ir sėkmės nelengvoje bei atsakingoje profesinėje veikloje. Telydi Jūsų darbus pasišventimas saugoti Gyvybę bei dažniau ištartas nuoširdus padėkos žodis.