ASMENIMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGAS KOMPENSUOJAMAS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, ĮRAŠYMO Į SĄRAŠUS TVARKA

SAM Įsakymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr.V-743 „Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ bei Vilniaus teritorinės ligonių kasos ir Všį Lentvario ambulatorijos sutartimi, informuojame:

Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo(toliau-PSDF) biudžeto, turi asmenys apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje;
  • asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos(toliau-PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Asmuo gali kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros paslaugas, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju turės susimokėti už suteiktą konsultaciją. Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas, asmeniui pateikia išvadą medicininių dokumentų išraše(forma 027/a).

Asmuo,kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašus;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas(pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą, vaikai-gimimo liudijimą);
  • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo.

PAASPĮ asmenų prašymus registruoja ir pateikia teritorinei ligonių kasai.

Teritorinė ligonių kasa pagal prašymų užpildymo datą įtraukia į savivaldybės gyventojų laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašą ir informuoja apie tai gyventojus išsiųsdama pranešimą paštu.

 

Mes randamės

Lauko g. 26, LT-25115 Lentvaris, Trakų r. savivaldybė

Darbo laikas

Pirm. – Penkt.: 7.00 - 19.00

Šešt. – Sekm.: NEDIRBAME

Kontaktai

+370 (528) 28528

info@lentvarioambulatorija.lt