Pacientas lankydamasis įstaigoje turi laikytis vidaus tvarkos taisyklių, kurios viešai pateikiamos informacijai skirtose vietose (skelbimų lentoje).

Pacientai priimami :
Darbo dienomis 7.00 – 19.00

 • Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti pirminę sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją.
 • Informacija apie įstaigoje dirbančius gydytojus suteikiama įforminant prašymą registruotis gydymo įstaigoje arba norint pakeisti gydytoją.
 • Pacientai, atvykę į VŠĮ Lentvario ambulatoriją, kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikos galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą(iki 16 metų).
 • Kiekvienas pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu turi teisę gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos sutartyje su Vilniaus teritorine ligonių kasa, išskyrus paslaugas, kurios Sveikatos apsaugos ministro įsakymu įrašytos į mokamų paslaugų sąrašą.
 • Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims nemokamai.
 • Nepilnamečiams asmenims iki 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos atvykus su vienu iš tėvų ar atstovaujančiu asmeniu, išskyrus būtinosios pagalbos atvejus.
 • Pacientas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų be siuntimo gali kreiptis į visus pirminio lygio gydytojus.Esant reikalui gydytojai pacientą nukreipia konsultacijai pas reikiamą specialistą.
 • Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu paskirtas laikas , kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta laiku(paciento laukimo laikas registratūroje neturi viršyti 20 min., o priėmimo pas gydytoją laikas , nurodytas priėmimo pas gydytoją talone, neturi viršyti 30 min.)

 

Gydantis gydytojas, įstaigos vadovas suteikia pacientui informaciją dėl:

 • vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo, jų įsigijimo ir kompensavimo tvarkos;
 • teikiamų mokamų ar iš dalies mokamų paslaugų teikimo tvarkos ir įkainių;
 • profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarkos ir įkainių;
 • prevencinių programų vykdymą;
 • medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos;
 • medicininių pažymų išdavimo tvarkos ir įkainių;
 • dokumentų kopijų išdavimo tvarkos ir įkainių;
 • kitą pacientą dominančią informaciją.
Mes randamės

Lauko g. 26, LT-25115 Lentvaris, Trakų r. savivaldybė

Darbo laikas

Pirm. – Penkt.: 7.00 - 19.00

Šešt. – Sekm.: NEDIRBAME

Kontaktai

+370 (528) 28528

info@lentvarioambulatorija.lt