Informacija apie teikiamas paslaugas

NEMOKAMOS PASLAUGOS

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašas, patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.V-943 nustato, kad apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu už paslaugas teikiamas pagal šeimos gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio medicinos normos reikalavimus ir pirminės odontologo paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Iš sveikatos draudimo lėšų papildomai apmokama:

  • prevencinių programų vykdymas;
  • skatinamosios paslaugos;
  • slaugos paslaugos namuose neįgaliems pacientams.

 

IŠ DALIES MOKAMOS PASLAUGOS

Gyventojai(išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet neilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas(LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m.gegužės 15 d. įsakymas Nr.V-450).

 

MOKAMOS PASLAUGOS

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintos mokamos sveikatos priežiūros paslaugos

  • sveikatos tikrinimai vairuotojams mėgėjams, civiliniam ginklui įsigyti, vykstant į užsienį;
  • periodiniai ir profilaktiniai sveikatos tikrinimai.

Pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu kreipiantis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo.

Neįrašytiems į įstaigos prisirašiusių asmenų duomenų bazę.

Pacientams pageidaujantiems, kad jiems būtų teikiamos papildomos paslaugos(paslaugos nepriskiriamos šeimos gydytojo normai).

Kitos sveikatos priežiūros paslaugos ir nemedicininės paslaugos išvardintos mokamų paslaugų sąraše.

MOKĖJIMO TVARKA

Paciento mokėjimas konkrečiai įvardijamas išrašant mokamų paslaugų apskaitos lapą:

Kokios paslaugos, tyrimai ar kita pasirenkama, kokia suma turi būti sumokėta, tai patvirtinama paciento ir mokamų paslaugų apskaitos lapą išrašiusio gydytojo ar slaugos specialisto parašais.

Už paslaugą mokama gydymo įstaigos kasoje.

Mokamų paslaugų kainynas yra Všį Lentvario ambulatorijos skelbimų lentoje, registratūroje ir kasoje.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros teikimo ir apmokėjimo tvarka

Mes randamės

Lauko g. 26, LT-25115 Lentvaris, Trakų r. savivaldybė

Darbo laikas

Pirm. – Penkt.: 7.00 - 19.00

Šešt. – Sekm.: NEDIRBAME

Kontaktai

+370 (528) 28528

info@lentvarioambulatorija.lt