PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos

Lentvario ambulatorijos

direktorės 2020 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. O – 18

 

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LENTVARIO AMBULATORIJOJE PLANAS

Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo, siuntimo ir kt. tvarko per elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

Įstaigos infrastruktūra:

 • Įstaigoje per dieną galimų priiti pacientų maksimalus skaičius – 40;
 • Kabinetai skirti nuotolinėms ir tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms – 5 (4 šeimos gydytojo ir 1 vaikų ligų gydytojo)‘
 • Procedūroms skirti 3 kabinetai (1 vaikų skiepijimų kab. 1 suaugusiųjų procedūrinis kabinetas ir 1 laboratorija).
 • Kontaktiniams ŪVRI sergantiems pacientams skiriami 101 ir 205 kab., į kuriuos galima patekti iš lauko nesusitikus su „švarių“ pacientų srautu.

 

Kabinetų darbo grafikai:

Kabinetai

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

101 ir 205 kab.

(su atskirais įėjimais)

12 – 13

kontaktiniai

ŪVRI

12 – 13

kontaktiniai

ŪVRI

 

 

12 – 13

kontaktiniai

ŪVRI

12 – 13

kontaktiniai

ŪVRI

102 vaikų ligų kab.

7 – 10 nuotolinis

13 – 15 kontakt.„švarūs“

13 – 18:30

nuotolinis ir skiepijimų diena (sveiki vaikai)

7 – 12 nuotolinis

7 – 10 nuotolinis

10 – 12 kontakt.„švarūs“

 

15 -18:30 nuotolinis

10 – 12 kontakt.„švarūs“

106 šeimos gyd. kab.

10 – 12 kontakt.„švarūs“ pacient.

7 – 9 kontaktinis virš 60 m. pacient.

8 – 10 nuotolinis

13 – 15 kontakt.„švarūs“

 

8 – 10 nuotolinis

10 – 12 kontakt.„švarūs“

 

10 – 13 skiepijimų diena (sveiki vaikai)

15 – 18:30

nuotolinis

12 – 16

nuotolinis

10 – 12 kontakt.„švarūs“ pacient.

203 šeimos gyd. kab.

7 – 9 kontaktinis virš 60 m. pacient.

12 – 14

kontakt. „švarūs“ pacient.

8 – 10 nuotolinis

7 – 9

kontaktinis virš 60 m. pacient.

8 – 10

nuotolinis

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

12 – 14 nuotolinis

14 – 19

nuotolinis

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

 

12 – 14

nuotolinis

12 – 14

nuotolinis

208 šeimos

gyd kab.

8 – 10 nuotolinis

7 – 9 kontaktinis virš 60 m.

pacient.

12 – 14

kontakt. „švarūs“ pacient.

8 – 10 nuotolinis

7 – 9 kontaktinis virš 60 m. pacient.

10 – 12 kontakt.

„švarūs“ pacient.

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

 

 

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

13 – 15

nuotolinis

14 – 19

nuotolinis

12 – 14

nuotolinis

 

12 – 14

nuotolinis

212 šeimos

gyd kab.

12 – 14

kontakt. „švarūs“ pacient.

8 – 10 nuotolinis

7 – 9 kontaktinis virš 60 m. pacient.

8 – 10 nuotolinis

7 – 9 kontaktinis virš 60 m. pacient.

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

13 – 15

nuotolinis

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

14 – 19

nuotolinis

10 – 12 kontakt. „švarūs“ pacient.

10 – 12 kontakt.

„švarūs“ pacient.

12 – 15

nuotolinis

13 – 14

nuotolinis

12 – 14 nuotolinis

 

211 ginekologinis kab.

9 – 14

nuotolinis

15 18:30

nuotolinis

9 – 14

kontakt. „švarūs“ pacient. (nėščiosios)

 

 

 

 

 

Šeštadieniais budintis gydytojas nuo 8:00 iki 12:00 val. Dirba nuotoliniu būdu.

Vieno paciento priėmimui skiriama 20 min laiko.

Nėščiųjų priežiūrai skiriama 30 min. laiko

Po kiekvieno kontaktinio paciento apsilankymo skiriama 10 min. patalpos ir joje esančių daiktų valymui/dezinfekcijai ir vėdinimui.

 

Visos patapos ir jose esančių daiktų, įrenginių paviršių valymas/dezinfekcija atliekamas pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ Kiekviena patalpa ir joje esantys daiktai, įrenginiai, paviršiai valomi po kiekvieno paciento apsilankymo. Tam skiriama 10 min. Darbo dienos pabaigoje visos patalpos išvalomos ir išvėdinamos.

 

Kabinetų valymo grafikas:

Kontaktinių UVRI sergančių priėmimas

101 ir 205 kab. nuo12 iki 13 val.

12:20 – 12:30 greita paviršių dezinfekcija „Microzid Jumbo“ servet. ir „Microzid liquid“ purškimas. Vėdinimas.

13:00 pilna kabineto valymas ir dezinfekcija „Terralin protect“ 0,5% tirpalu. Vėdinimas.

Šeimos gydytojų kabinetuose priimami kontaktinia pacientai virš 60 metų

7:00 – 9:00

7:20 – 7:30

7:50 – 8:00 greita paviršių dezinfekcija „Microzid Jumbo“ servet. ir „Microzid liquid“ purškimas.

8:20 – 8:30 Vėdinimas.

8:50 – 9:00

Šeimos gydytojų kabinetuose priimami kontakt. „švarūs“ pacientai

10:00 – 12:00 val.

10:20 – 10:30

10:50 – 11:00 greita paviršių dezinfekcija „Microzid Jumbo“ servet. ir „Microzid liquid“ purškimas.

11:20 – 11:30 Vėdinimas.

11:50–12:00

Pasibaigus gydytojo darbo laikui kabinete – kabineto dezinfekcija ir valymas „Terralin protect“ 0,5% tirpalu. Vėdinimas.

Ginekologinis 211 kab.

Trečiadieniais – kontakt. „švarūs“ pacient. (nėščiosios)

9:30 – 9:40

10:10 – 10:20

10:50 – 11:00 greita paviršių dezinfekcija „Microzid Jumbo“ servet. ir „Microzid liquid“ purškimas.

11:30 – 11:40 Vėdinimas

12:10 – 12:20

12:50 – 13:00

Pasibaigus gydytojo darbo laikui kabinete – kabineto dezinfekcija ir valymas „Terralin protect“ 0,5% tirpalu. Vėdinimas.

Personalo darbo principai

 • Pacientui paslaugas teikia gydytojas ir slaugytoja (esant reikalui laborantė)
 • Komandoje dirbantis akušeris ginekologas pirmadieniais ir antradieniais konsultuoja nuotoliniu būdu ir teikia būtinąją pagalbą. Trečiadieniais – kontaktinė nėščiųjų priežiūra.

Asmens apsaugos priemonės

 • Gydytojai ir slaugytojos dirbančios šeimos gydytojo kabinetuose ir aptarnaujančios „švarius“ pacientus naudoja II lygio apsaugos priemones: kvėpavimo takų apsauga – vienkartinė kaukė (keičiama kai sudrėksta ir ne rečiau negų kas 4 val.) ir rankų apsauga vienkartinės medicininės pirštinės, keičiamos po kiekvieno paciento.
 • Gydytojai ir slaugytojos dirbančios 101 ir 205 kab. ir aptarnaujančios kontaktiniu būdu ŪVRI sergančius pacientus naudoja III lygio apsaugos priemonės:
 • kvėpavimo takų apsauga – respiratorius FFP2,
 • rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės, keičiamos po kiekvieno paciento,
 • kūno apsauga – neperšlampamas vienkartinis chalatas,
 • veido (akių) apsauga – veido skydas arba priglundantys prie veido akiniai, dezinfekuojami po kontakto.
 • Vienkartinė kepurė
 • Įtarus COVID – 19 ligos atvejį, pacientas izoliuojamas patalpoje skirtoje virusinės infekcijos simptomų turintiems pacientams (101 arba 205 kab.). Išsiunčiamas į „Karščiavimo“ kliniką savo transportu, Greitosios pagalbos automobiliu arba skambina į mobilų patikros punktą (tel. 1808).

Pacientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo principai

 • Prioritetas teikiamas nuotolinio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui (vaistų ir med. pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui). Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tik tuomet, kai dėl ASPP specifikacijos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.
 • Registratūra pacientus registruoja tik dėl nuotolinių šeimos gydytojo ar slaugytojo ASPP.
 • Dėl šeimos gydytojo ar slaugytojo tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos pacientą registruoja pats gydytojas ar slaugytojas.
 • Registratūros darbuotojai informuojami raštu apie pacientų atvykimą tiesioginio kontakto konsultacijai (kortelių išrinkimui, užregistravimui SVEIDROS ir e-sveikatos sistemoje).

Pacientų srautų valdymo principai

 • Virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai atskiriami nuo šių simptomų neturinčių pacientų ir priimami atskirose patalpose (101* ir 205* kab.) su atskirais įėjimais: pirmadieniais, antradieniais ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 13 val.

*101 kab. priimami virusinės infekcijos simptomų turintys vaikai

*205 kab. priimami virusinės infekcijos simptomų turintys suaugusieji.

 • Pacientai virš 60 metų priimami šeimos gydytojų kabinetuose nuo 7:00 iki 9:00 val., užtikrinant, kad už durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas. (Po kiekvieno paciento patalpa valoma ir dezinfekuojama pagal grafiką).
 • „Švarūs“ pacientai priimami šeimos gydytojų kabinetuose nuo 10:00 iki 12:00 val., užtikrinant, kad už durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas. (Po kiekvieno paciento patalpa valoma ir dezinfekuojama pagal grafiką).
 • Pacientams paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku.
 • Visiems įleidžiamiems pacientams ir lydintiems asmenims bekontaktiniu būdu matuojama temperatūra.
 • Į ambulatorijos patalpas pacientas (esant butinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiami ne daugiau 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Laukiant vizito pacientams sudarytos sąlygos laikytis 2 m atstumo.
 • Ambulatorijos viduje vienu metu keltuvu gali naudotis tik vienas pacientas. Esant poreikiui- lydintis asmuo pakyla laiptais.
 • Tiesioginio kontakto su pacientu metu greta susisiekiančiose patalpose paslaugos neteikiamos.
 • Pacientams paskirti tyrimai atliekami vieno vizito metu, išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl procedūros specifikos.

Baigiamosios nuostatos

 • Duomenis apie per dieną primtų kontaktinių pacientų skaičių kaupia šeimos gydytojai ir kas dieną pateikia slaugos administratorei.
 • Duomenys visų šeimos gydytojų apie per dieną primtų pacientų skaičių kaupiami ir prireikus teikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, steigėjui – Trakų rajono savivaldybei ir Nacionaliniam sveikatos priežiūros centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos.
 • Numatoma pacientų priėmimą vykdyti pagal paruoštą Planą.
 • Su planu supažindinti ir savo parašu patvirtinę visi ambulatorijos darbuotojai.
 • Ambulatorijos darbuotojai aprūpinti asmens apsugos priemonėmis pagal apsaugos lygius.
Mes randamės

Lauko g. 26, LT-25115 Lentvaris, Trakų r. savivaldybė

Darbo laikas

Pirm. – Penkt.: 7.00 - 19.00

Šešt. – Sekm.: NEDIRBAME

Kontaktai

+370 (528) 28528

info@lentvarioambulatorija.lt