PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos

Lentvario ambulatorijos

direktorės 2020 m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. O – 20

 

PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ODONTOLOGIJOS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE LENTVARIO AMBULATORIJOJE PLANAS

Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo,siuntimo ir kt. tvarko per elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

Įstaigos infrastruktūra:

 • Įstaigoje teikiamos tik pirminės odontologinės priežiūros paslaugos
 • Per dieną galimų priimti odontologinių pacientų maksimalus skaičius – 14;
 • 2 nesusisiekiantys kabinetai skirti darbui su pacientais (209 ir 215 kab.)
 • Yra sąlygos laukiamajame išlaikyti tarp pacientų 2 m atstumą.

Kabinetų darbo grafikai:

Kabinetai

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

209 kab.

 

7 – 14

 

11 – 18:30

 

7 – 14:30

 

7 – 14

 

7 – 14:30

 

215 kab.

 

 

11 – 18:30

 

 

7 – 14

 

11 – 18:30

 

11 – 18:30

 

7 – 14

 

Vieno paciento priėmimui skiriama 50 min. laiko.

Po kiekvieno kontaktinio paciento apsilankymo skiriama 10 min. patalpos ir joje esančių daiktų valymui/dezinfekcijai ir vėdinimui.

Šeštadieniais budintis gydytojas nuo 8:00 iki 12:00 val. teikia tik būtinąją pagalbą ir nuotolines konsultacijas.

Visos patalpos ir jose esančių daiktų, įrenginių paviršių valymas/dezinfekcija atliekamas pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ Kiekviena patalpa ir joje esantys daiktai, įrenginiai, paviršiai valomi po kiekvieno paciento apsilankymo. Tam skiriama 10 min. Darbo dienos pabaigoje visos patalpos išvalomos ir išvėdinamos.

Kabinetų valymo grafikas

209 ir 215 kab., kai darbo laikas nuo 7 iki 14:30 val.

7:50 – 8:00

8:50 – 9:00

9:50 – 10:00

10:50 – 11:00 greita paviršių dezinfekcija „Microzid Jumbo“ servet. ir „Microzid liquid“ purškimas.

11:50 – 12:00 Vėdinimas

12:50 – 13:00

13:50 – 14:00

Darbo laikas nuo 11:00 iki 18:30

11:50 – 12:00

12:50 – 13:00

13:50 – 14:00 greita paviršių dezinfekcija „Microzid Jumbo“ servet. ir „Microzid liquid“ purškimas.

14:50 – 15:00 Vėdinimas

15:50 – 16:00

16:50 – 17:00

17:50 – 18:00

Pasibaigus gydytojo darbo laikui kabinete – kabineto dezinfekcija ir valymas „Terralin protect“ 0,5% tirpalu. Vėdinimas.

Personalo darbo principai

 • Pacientui paslaugas teikia bendrosios praktikos gydytojas odontologas ir gydytojo odontologo padėjėja

Asmens apsaugos priemonės

 • Gydytojai odontologai ir gydytojo odontologo padėjėja naudoja III lygio apsaugos priemonės:
 • kvėpavimo takų apsauga – respiratorius FFP2,
 • rankų apsauga – vienkartinės medicininės pirštinės, keičiamos po kiekvieno paciento,
 • kūno apsauga – neperšlampamas vienkartinis chalatas,
 • veido (akių) apsauga – veido skydas arba priglundantys prie veido akiniai, dezinfekuojami po kontakto.
 • Vienkartinė kepurė
 • Įtarus COVID – 19 ligos atvejį, pacientas izoliuojamas patalpoje skirtoje virusinės infekcijos simptomų turintiems pacientams (205 kab.). Išsiunčiamas į „Karščiavimo“ kliniką savo transportu, Greitosios pagalbos automobiliu arba skambina į mobilų patikros punktą (tel. 1808).
 • Pacientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo principai
 • Dėl gydytojo odontologo paslaugų pacientus registruoja pats gydytojas arba gydytojo odontologo padėjėja.
 • Registratūros darbuotojai informuojami raštu apie pacientų atvykimą (kortelių išrinkimui, užregistravimui SVEIDROS ir e-sveikatos sistemoje).

Pacientų srautų valdymo principai

 • Pacientams paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku.
 • Visiems įleidžiamiems pacientams ir lydintiems asmenims bekontaktiniu būdu matuojama temperatūra.
 • Į ambulatorijos patalpas pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiami ne daugiau 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Laukiant vizito pacientams sudarytos sąlygos laikytis 2 m atstumo.
 • Ambulatorijos viduje vienu metu keltuvu gali naudotis tik vienas pacientas. Esant poreikiui- lydintis asmuo pakyla laiptais.

Baigiamosios nuostatos

 • Duomenis apie per dieną priimtų pacientų skaičių kaupia gydytojai odontologas ir kas dieną pateikia slaugos administratorei.
 • Duomenys apie gydytojų odontologų per dieną priimtų pacientų skaičių kaupiami ir prireikus teikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, steigėjui – Trakų rajono savivaldybei ir Nacionaliniam sveikatos priežiūros centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos.
 • Numatoma pacientų priėmimą vykdyti pagal paruoštą Planą.
 • Su planu supažindinti ir savo parašu patvirtinę gydytojai odontologai, gydytojo odontologo padėjėja ir registratūros darbuotojai.
 • Gydytojai odontologai ir gydytojo odontologo padėjėja aprūpinami asmens apsaugos priemonėmis pagal apsaugos lygius.
Mes randamės

Lauko g. 26, LT-25115 Lentvaris, Trakų r. savivaldybė

Darbo laikas

Pirm. – Penkt.: 7.00 - 19.00

Šešt. – Sekm.: NEDIRBAME

Kontaktai

+370 (528) 28528

info@lentvarioambulatorija.lt