PATVIRTINTA

VšĮ Lentvario ambulatorijos

direktorės 2022 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. O - 45

PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS