PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2015 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-856

 

redakcija)

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, KAINYNAS Nr. 11-96-2

NEDRAUSTIEMS IR KITŲ ĮSTAIGŲ PACIENTAMS

 

PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

 

 

 

                                                                                            PATVIRTINTA

VšĮ Lentvario ambulatorijos

  direktorės 2022 m. liepos 27 d.

                                                                                                                                                                                        įsakymu Nr. O - 40

 

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ KAINOS,

UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS AR KITI FIZINIAI

AR JURIDINIAI ASMENYS