Pacientas lankydamasis įstaigoje turi laikytis vidaus tvarkos taisyklių, kurios

viešai pateikiamos informacijai skirtose vietose (skelbimų lentoje).

 

Pacientai priimami :

Darbo dienomis 7.00 - 19.00

 

Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti pirminę sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją.

 

Informacija apie įstaigoje dirbančius gydytojus suteikiama įforminant prašymą registruotis gydymo įstaigoje arba norint pakeisti gydytoją.

 

Pacientai, atvykę į VŠĮ Lentvario ambulatoriją, kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:Lietuvos Respublikos galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą(iki 16 metų).

 

Kiekvienas pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu turi teisę gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos sutartyje su Vilniaus teritorine ligonių kasa, išskyrus paslaugas, kurios Sveikatos apsaugos ministro įsakymu įrašytos į mokamų paslaugų sąrašą.

 

Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims nemokamai.

Nepilnamečiams  asmenims iki 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos atvykus su vienu iš tėvų ar atstovaujančiu asmeniu, išskyrus būtinosios pagalbos atvejus.

 

Pacientas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų  be siuntimo gali kreiptis į visus pirminio lygio gydytojus.Esant reikalui gydytojai pacientą nukreipia konsultacijai pas reikiamą specialistą.

 

Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu  paskirtas laikas , kiti pacientai

priimami vėlesniu nei nurodyta laiku(paciento laukimo laikas registratūroje neturi viršyti  20 min.,o priėmimo pas gydytoją laikas , nurodytas priėmimo pas gydytoją talone, neturi viršyti 30 min.)

 

Gydantis gydytojas, įstaigos vadovas suteikia pacientui informaciją dėl:

   - vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo, jų įsigijimo ir kompensavimo tvarkos;

   - teikiamų mokamų ar iš dalies mokamų paslaugų teikimo tvarkos ir įkainių;

   - profilaktinių sveikatos  tikrinimų tvarkos ir įkainių;

   - prevencinių programų vykdymą;

   - medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos;

   - medicininių pažymų išdavimo tvarkos ir įkainių;

   - dokumentų kopijų išdavimo tvarkos ir įkainių;

   - kitą pacientą dominančią informaciją.