Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija

2019 m. I ketvirčio

 

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Eur

Administracijos

1390

Gydytojai

2113

Slaugos personalas

1198

Kitas personalas

696

Viso personalo

1349